Pomoc dla uzależnionych

Zdobądź niezbędne informacje na temat choroby alkoholowej zwłaszcza jeżeli interesujesz się leczeniem lub terapią.

alkoholizm leczenie, leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Metody badań

Na przestrzeni lat powstało wiele testów, które ułatwiają rozpoznawanie problemów alkoholowych. Dzięki nim lekarze opieki zdrowotnej, którzy często napotykali pacjentów nadmiernie pijących mogą łatwiej stwierdzić jaki rodzaj problemu alkoholowego się za tym kryje. Pomaga im to również w sytuacjach gdy nie mają czasu lub potrzebnych umiejętności do przeprowadzenia takiego wywiadu, żeby wiedzieć czy na przykład konieczne będzie leczenie alkoholizmu.

Najbardziej popularnymi testami przesiewowymi są:Leczenie alkoholizmu, alkoholizm leczenie

  • CAGE - 4 pytania,
  • MAST - 10 lub 24 pytania,
  • AUDIT - 10 pytań i krótki test,

Przyjrzyjmy się dokładniej ostatniemu z nich.

AUDIT

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT został opracowany rzez ŚOZ (Światową Organizację Zdrowia).  Charakteryzuje się największą trafnością, a także czułością z pozostałych. Często za jego pomocą stwierdza się, że potrzebne będzie leczenie alkoholizmu. W teście znajduje się 10 pytań, a cały kwestionariusz łatwo wypełnić. Pytania obejmują 3 obszary używania alkoholu:

  1. picie ryzykowne,
  2. picie szkodliwe,
  3. uzależnienie od alkoholu.

Kliniczne badanie

Leczenie alkoholizmu może okazać się najtrafniejszym rozwiązaniem to wypełnieniu klinicznego narzędzia przesiewowego testu AUDIT. Traktowane jest jako uzupełnienie wywiadu - poprzednich 10 pytań.

Podstawą przeprowadzenia testu będzie na pewno stworzenie bezpiecznej atmosfery dla pacjenta. Musi być on przekonany, że osoba zadająca test robi to tylko i wyłącznie w trosce o niego, a wszystkie odpowiedzi, które udzieli zostaną poufne.

 

 

© Copyright 2025 - Pozwól sobie pomóc